Language: English


Trang đầu > Biocompute
Bảng tham chiếu cho các tiền tố đo lường

Chiều dài

Đơn vị meter(m) millimeter (mm) micrometer (µm) nanometer (nm) angstron (A) picometer (pm)
Hệ số 103 1 10-3 10-6 10-7 10-9

 

Khối lượng

Đơn vị gram (g) milligram (mg) microgram (µg) nanogram (ng) picogram (pm)
Hệ số 103 1 10-3 10-6 10-9

 

Thể tích

Đơn vị litter (L) millilitter (mL) microlitter (µL)
Hệ số 103 1 10-3

 

 

BioCompute

- DNA sợi đôi: chuyển ug sang pmol
- DNA sợi đôi: pmol sang ug & ng
- DNA sợi đơn: ug/uL sang pmol/uL
- DNA mạch thẳng: ug sang pmol của DNA Ends
- DNA sợi đơn: pmol/uL sang ug/uL
- Tính nồng độ acid nucleic với OD260
- Tỉ lệ mole trong phản ứng gắn vector
- Tính nồng độ mole (CM) với protein
- Tính nồng độ mole
- Tính RFC (g) và RPM (speed) trong ly tâm
- Chuyển đổi nhiệt độ


Copyright © 2011 Trung tâm Carlo UrbaniTRANG ĐẦU | LIÊN HỆ