Language: English


Trang đầu > Giới thiệu
HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán chất lượng cao về virus gây nhiễm trùng hô hấp, bao gồm cả nhiễm trùng do vi khuẩn lao và nấm.

VI KHUẨN VIRUS


Phân lập và định danh

 • Nuôi cấy, phân lập và định danh các vi khuẩn gây nhiễm trùng hô hấp kể cả vi khuẩn lao.
 • Xét nghiệm kháng sinh đồ xác định tính kháng thuốc của các chủng vi khuẩn gây bệnh
 • Xác định tính kháng thuốc của vi khuẩn lao và vi khuẩn Mycobacteria gây bệnh.

Xét nghiệm huyết thanh

 • Các xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán bệnh do vi khuẩn.
 • Xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán nhiễm trùng Chlamydia
 • Xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán Orientia tsutsugamushi

PCR

 • Chlamydia
 • Mycoplasma
 • Orientia tsutsugamushi
 • Vi khuẩn lao
 • Vi khuẩn tả


Phân lập và định danh

 • Nuôi cấy, phân lập các virus gây nhiễm trùng hô hấp

Xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán các virus

 • Virus đường hô hấp
 • Virus viêm gan
 • Dengue virus

PCR (định tính và định lượng)

 • Các virus gây bệnh đường hô hấp
 • Virus cúm gia cầm
 • Các virus viêm gan (HBV, HCV)
 • Virus Dengue sốt xuất huyết
 • HPV, HIV

 

 

Thực hiện chức năng của một phòng thí nghiệm chuẩn đoán tiêu chuẩn về căn nguyên vi sinh vật gây nhiễm trùng hô hấp cấp ở miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam bằng các hoạt động hợp tác với các phòng thí nghiệm vi sinh ở các tỉnh này. Đáng quan tâm là các vi sinh vật gây nhiễm trùng hô hấp cấp nặng có khả năng lây nhiễm cao, gây dịch như cúm gia cầm, virus SARS, nhiễm trùng do vi khuẩn lao và những vi sinh vật gây bệnh khác gồm sốt Dengue xuất huyết, nhiễm HIV, nhiễm trùng do vi khuẩn tả.

Thực hiện các nghiên cứu về nhiễm trùng hô hấp bằng cách hợp tác với các đơn vị khác như lâm sàng, dịch tễ học ở mức độ địa phương, khu vực miền Trung, trong phạm vi cả nước và hợp tác nghiên cứu quốc tế.


Thông tin liên quan
BS. Carlo Urbani
Dự án Carlo Urbani
Trung tâm Carlo Urbani
Hoạt động đào tạo
Liên hệ với chúng tôi


VP Dự án Carlo Urbani
_ADDRESSINFO Tầng 3, Nhà Y, Trường Đại học Y Dược Huế
_NSPHONENUM: +84 54 3822873
_NSFAXNUM: +84 54 3822873
Email: info@carlo-urbani-center.com
Website:  carlo-urbani-center.com
Xem bản đồ: Vietbando|GoogleMap

Đối tác - Nhà tài trợ

   
   


Copyright © 2011 Trung tâm Carlo UrbaniTRANG ĐẦU | LIÊN HỆ