Language: English


Trang đầu > Giới thiệu
Hoạt động đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin liên quan
Hoạt động khoa học
BS. Carlo Urbani
Dự án Carlo Urbani
Trung tâm Carlo Urbani
Liên hệ với chúng tôi


VP Dự án Carlo Urbani
_ADDRESSINFO Tầng 3, Nhà Y, Trường Đại học Y Dược Huế
_NSPHONENUM: +84 54 3822873
_NSFAXNUM: +84 54 3822873
Email: info@carlo-urbani-center.com
Website:  carlo-urbani-center.com
Xem bản đồ: Vietbando|GoogleMap

Đối tác - Nhà tài trợ

   
   


Copyright © 2011 Trung tâm Carlo UrbaniTRANG ĐẦU | LIÊN HỆ